گفتم:خسته ام
گفت : از رحمت خدا نا امید نشوید(۵۳زمر)
گفتم:انگار منو فراموش کردی؟
گفت : مرا یاد کنید تا به یاد شما باشم(۱۵۲بقره)
گفتم:اخه تا کی صبر کنم؟؟؟
گفت : تو چه میدانی شاید موعدش نزدیک باشد(۶۳احزاب)
گفتم: و خدایی و صبور!من بنده ام و ظرف صبرم کوچیکه یه اشاره کنی تمومه
گفت :شاید چیزی که تو دوست داری به صلاحت نباشه(۲۱۶بقره)
گفتم : خیلی احساس تنهایی میکنم
گفت :من که نزدیکم(۱۸۶بقره)
گفتم :خب اینم توفیق می خواد
گفت : دوست ندارید خدا شما را ببخشد(۲۲نور)
گفتم : معلومه که دوست دارم
گفت : پس از خدا بخواهید شما را ببخشد و توبه کنید(۹۰هود)
گفتم : با این همه گناه…برای کدومش توبه کنم؟؟؟
گفت : خداوند همه ی گناهان را میبخشد(۵۳زمر)
گفتم : خدا جز تو کسی رو ندارم…
گفت : خدا برای بنده اش کافی نیست؟!(۳۶زمر)
گفتم : در برابر این همه مهربونی چیکار کنم؟؟؟
گفت : ای مومنان!خدا را زیاد یاد کنید و صبح و شب او را تسبیح کنید که خود و فرشتگانش بر شما درود و رحمت میفرستند …خدا نسبت به مومنان مهربان است
(۴۱احزاب)
75518813746288601025.jpg