روش سفید کردن و نرم کردن پوست صورت
1.شیر را که سرشیر و خامه ان گرفته شده باشد به صورت بمالید و بیست دقیقه صبر کنید ان وقت با اب ولرم بشویید.
2.مخلوطی از خامه و ماست کم چرب را به نسبت مساوی تقسیم نموده بر روی پوست مالیده و ماساژداده و حدود بیست دقیقه صبر کنید,سپس با اب ولرم بشویید.